Sponsors

 

Mede dankzij onderstaande sponsors is het museum opgericht of kan blijven voortbestaan:

Sponsors bij de oprichting:

Royal Sluis, zij zorgden voor de vertaling van de Nederlandse folder in het Spaans, Frans, Engels en Duits.maakte de lay-out van de eerste folder

PolyConsult,  administratieve dienstverlening

M.P. Westendorp, een bedrag in contanten

Sponsors na de oprichting:

HCR Die Port van Cleve, bezoekers van het museum konden met hun entreebewijs een gratis tweede kopje koffie ontvangen.

Rabobank Westfriesland-Oost, zij berekenden gedurende een paar jaar geen rente over een geldlening

Voor onbep[aalde tijd:

PolyConsult, administartieve dienstverlening, bijhouden boekhouding, bijhouden bezoekersstatstieken, opmaken jaarcijfers, het maken van kopeën, lamineren van documenten, foto’s en andere vormen van dienstverlening