FINANCIËN – EXPLOITATIERESULTAAT

 

 

Exploitatieresltaai 2015:

 

Omschrijving:

Bedrag in €

Omzet

22.379

Inkoopwaarde omzet

3.748

Bruto resultaat

18.631

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

8.488

 

Overige kosten

5.156

Fiancieringskosten

2.333

Buitengewoon resultaat

142

Netto resultaat

2.797

 

Toelichting:

2015 2014        Toename
_______ _______    __________________
%
_______ _______ _______ _______
Opbrengsten
Entreegelden 9.323 9.398 -76 -0,8
Sponsoring en adoptie 176 289 -113 -39,2
Contributie vrienden 343 344 -1 -0,3
Uitkering Stichting MJK 4.296 3.677 619 16,8
———— ———— ———— ————
14.138 13.708 429 -23,5
———— ———— ———— ————
Omzet winkel
Verkoop flessenscheepjes 7.923 6.539 1.384 21,2
Overige verkopen 319 240 79 32,9
———— ———— ———— ————
8.242 6.779 1.463 54,1
———— ———— ———— ————
Af: Debiteurenverliezen 0 0 0 0,0
———— ———— ———— ————
Totaal omzet 22.379 20.487 1.892 9,2
======= ======= ======= =======
Aantal bezoekers 4.850 4.003 847 21,2
======= ======= ======= =======
Kostprijs van de omzet winkel
Inkoopwaarde 3.723 2.790 934 13,8
Voorraadmutatie 25 -254 280 4,1
———— ———— ———— ————
3.749 2.535 1.214 17,9
======= ======= ======= =======
2015 2014
_______ _______
_______ _______
Lonen en salarissen
n.v.t. 0 0
———— ————
0 0
======= =======
Sociale lasten
n.v.t. 0 0
———— ————
0 0
======= =======
Afschrijvingen
Verbouwing 0 0
Inventaris 0 0
Collectie 0 0
———— ————
0 0
======= =======
Rentebaten
Rente spaarrekening 0 1
Overige 0 0
———— ————
0 1
======= =======
Rentelasten
Rente Leningen 2.165 2.334
Bankkosten 168 148
Kasverschillen 0 0
Overige 0 0
———— ————
2.333 2.482
======= =======
Buitengewone baten
Teruggaaf Energiebelasting 221 330
Dotatie Voorz. Incourant 0 0
GTP 0 520
Teveel betaald Aegon 0 134
Overige 47 8
———— ————
268 992
======= =======
Buitengewone lasten
Dotatie Voorz. Incourant 16 22
Energiebelasting 0 104
Hezelburcht 109 160
3x arrangement 2013 PvC 0 116
———— ————
126 401
======= =======
Kosten vrijwilligers
Kosten vrijwilligers 859 167
Reiskosten 28 135
Kantinekosten 246 188
———— ————
1.134 490
======= =======
Huisvestingskosten
Huur 6.082 6.058
Energie 908 2.759
Water 85 80
Onderhoud 767 210
Lampen 228 116
Beveiliging 0 137
Zakelijke lasten 402 582
Waskosten 15 25
Overige kosten 0 0
———— ————
8.488 9.967
======= =======
Promotiekosten
Advertenties 0 0
Folders, brochures etc. 0 0
Persberichten, foto’s 0 0
Huur DVD player 0 75
Thematentoonstellingen 0 0
Journaal/vrienden 0 0
Overige 0 0
———— ————
0 75
======= =======
Overige bedrijfskosten
Kantoor/ Museumbenodigdheden 203 252
Telefoon/ Computer 961 797
Porti 111 63
Drukwerk 368 270
Contributies en lidmaatschappen 1.018 737
Verzekeringen 585 724
Accountantskosten 605 605
Overige kosten 170 267
———— ————
4.022 3.716
======= =======