Historie

 

Halverwege 1991 werd ik benaderd door Jan Visser uit Amsterdam. Hij was zelf geen flessenscheepjesbouwer, maar een verzamelaar. Hij was in die tijd handelaar in maritieme artikelen. Hij vroeg mij: ‘Wil jij samen met mij een museum voor scheepjes in flessen oprichten?’ Jan was in die tijd een zakelijke relatie van mij. Hij vertelde, dat een poging om in het Amsterdamse Havenkwartier een museum op te richten, gestrand was wegens gebrek aan geld bij de stichting, dat het nautisch kwartier moest ontwikkelen. Men was slechts tot de vloer gekomen.

Ik had toen een uitgebreid netwerk en Jan dacht, dat ik wel in staat zou zijn om een museum in Enkhuizen te realiseren. Jan maakte mij enthousiast voor het idee. Hij zou circa 350 scheepjes in flessen inbrengen en ik de volledige inventaris, van kassa tot vitrines, lampen enz. Het probleem was; waar in Enkhuizen? Wij besloten om een presentatie te doen bij het College van Burgemeester en Wethouders en zij waren razend enthousiast. Wanneer een vestiging in Enkhuizen om welke reden dan ook niet mogelijk zou zijn, zou Jan Visser de gemeente Harlingen benaderen.

Met Joop Knukkel, de toenmalige wethouder van Cultuur, zijn we met zijn drieën door het havengebied van Enkhuizen gelopen en toen kwamen wij uiteindelijk terecht bij het Spuihuisje,

Het Spuihuisje

een sluiswachterhuisje, dat begin 17e eeuw gebouwd was bovenop een sluisdeur, welke het eerste gat in de West-Friesche Omringdijk afsloot, en waar op dat moment de familie Ruiter woonde. Het toeval wilde, dat de familie zou verhuizen naar Denenburg, een wooncentrum voor senioren. Het huisje was slecht geïsoleerd en men loosde het toilet, de keukenafvoer en de douche op het oppervlaktewater onder het huisje, de doorgang van de Zuider Haven naar de voormalige Zuiderzee.

In november 1991 werd de Stichting Flessenscheepjes Museum opgericht met als doel: het tentoonstellen van een collectie flessenscheepjes en in het in standhouden van het museum, een stichting zonder winstoogmerk. Jan Visser werd secretaris/penningmeester en ik werd voorzitter.

Er werd een bedrijfsplan gemaakt, (dat was en is mijn kennis en kunde) en de gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met een wijziging van de bestemming van woonhuis in museum, ging tevens akkoord met het verbouwingsplan tot museum. De kosten van de verbouwing kwamen volledig voor rekening van de gemeente. Algemeen werd namelijk aangenomen, dat het museum een goede bijdrage zou leveren aan de toeristische en culturele aantrekkelijkheid van Enkhuizen. Het cultuurtoerisme moest gestimuleerd worden. Een toeristentrekker dus.

De Dienst Rijksmonumenten ging akkoord met de verbouwing en uiteindelijk kon het museum in mei 1992 onder geweldige belangstelling, waaronder het NOS-journaal, geopend worden. Alleen al door de aankondiging van de opening bracht een aantal flessenscheepjesbouwers ertoe, om een schenking te doen aan het museum. In de loop van de jaren volgden er vele schenkingen, legaten. Ook werden er aankopen verricht.

Thans bevat de collectie meer dan 1000 flessenscheepjes, de één nog mooier dan de andere. Van een scheepje in een zekering en een fietslampje tot in een 10-literfles, met een complete vloot erin.

Sinds de opening zijn er vele thematentoonstellingen geweest en zijn delen van de collectie uitgeleend aan andere – buitenlandse – musea, bibliotheken, verzorgingstehuizen enz. Vele Tv-zenders hebben aandacht besteed aan het museum, dat werkelijk uniek is in de wereld. De Oostenrijkse TV, de ZDF, de Avro, de NOs (klokhuis), de KRO, de Canadese TV, de Taiwanese TV, die drie dagen opnamen heeft gemaakt, omdat het museum onderdeel was van een quiz over Nederland.

De filmmakers van de ‘Scheepsjongens van Bontekoe’ hebben het museum in de film gebruikt als kroeg.

Jan Visser overleed op 6 januari 2004. Ter ere en nagedachtenis aan hem hangt er een gedenkplaat in het museum, welke tijdens de opening van een thematentoonstelling door zijn weduwe, Louise Bron, werd onthuld (zie foto’s).

Louise onthult de gedenkplaat

Het museum heeft een aantal jaren een moeilijke tijd doorgemaakt. Het aantal vrijwilligers verminderde door natuurlijke afvloeiing jaarlijks en hoewel er regelmatig aandacht aan dit probleem werd en wordt besteed, blijft het moeilijk om voldoende mensen te vinden. Het museum is daardoor structureel op maandag gesloten.

Het team van vrijwilligers is een zeer enthousiast team, dat heel veel energie stopt in het voortbestaan van het museum. Zonder hen zou het museum niet kunnen bestaan. Het museum wordt niet gesubsidieerd en is dus volledig afhankelijk van de inkomsten uit entreegelden, verkoop van commerciële flessenscheepjes, ansichtkaarten, cd’s met liedjes over flessenscheepjes, giften, sponsoring e.d.

Natuurlijk hoop ik, dat het museum, dat met veel moeite en energie is opgericht en in stand gehouden, nog tot in de eeuwigheid zal voortbestaan….

Jan Hetteling, voorzitter bestuur