ANBI

 

Publicatieplicht

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de Belastingdienst het museum om een aantal gegevens te publiceren. Deze publicatie is noodzakelijk om als ANBI aangemerkt te blijven. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.