Anbi en financiële verantwoording

ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 verplicht de Belastingdienst het museum om een aantal gegevens te publiceren. Deze publicatie is noodzakelijk om als ANBI aangemerkt te blijven. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

GEGEVENS ANBI


Stichting:

Stichting Flessenscheepjes Museum

Kerkeland 42
1602 LH Enkhuizen.

Tel: 0651721499

RSIN 8006.43.811


Adres museum:

Zuiderspui 1

1601 GH Enkhuizen.

www.flessenscheepjesmuseum.nl

info@flessenscheepjesmuseum.nl|


Doelstelling in hoofdlijnen:

– Het verwerven van een collectie scheepjes in flessen

– Het onderbrengen van de collectie in een museum

– Het beheer van de collectie


Beleidsplan:

Het beleid is gericht op de handhaving van de continuïteit van het musuem door het openstellen van het museum voor pubiek, het tentoonstellen van de collectie en het houden van thematentoonstellingen. Het museum hanteert toegangsprijzen. Het museum accepteert de museumkaart.


Stichtingsbestuur:

Voorzitter : J.H.I. Hetteling

Secretaris : vacature

Penningmeester: : vacature


Beloningsbeleid:

Er is geen personeel, er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Er wordt aan de bestuursleden en aan de vrijwilligers geen beloningen verstrekt.

Financiën en balans